Schedule: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
076 298 298, 076 609 050

ร่วมลงนามในสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ระหว่างประกันสังคม และสถานพยาบาลเอกชน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ประจำปี 2567

นายแพทย์ณัฐเวทย์ มีกุล ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงพยาบาลดีบุก ร่วมลงนามในสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ระหว่างประกันสังคม และสถานพยาบาลเอกชน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ประจำปี 2567 เพื่อยกระดับการดูแลผู้ประกันตนร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ให้ผู้เข้ารับบริการได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานการแพทย์ที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้ง่าย ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียด

ต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลพรีเมี่ยมประกันสังคมเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่ม 6 ภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก ต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลพรีเมี่ยมประกันสังคมเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการดูแลผู้เข้ารับบริการ อันจะช่วยยกระดับกลยุทธ์ด้านงานบริการของโรงพยาบาล ตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้ารับบริการต่อไป เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียด

The Winner BDMS Awards 2023 ด้าน Green HealthCare

โรงพยาบาลดีบุก คว้ารางวัล The Winner BDMS Awards 2023 ด้าน Green HealthCare จากผลงานโครงการ การบริหารจัดการระบบน้ำภายในโรงพยาบาลแบบยั่งยืน โดยเป็นโครงการที่มีการนำน้ำฝนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำ และลดการใช้น้ำจากประปาส่วนภูมิภาคอันจะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมกับชุมชน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่(ซอยศูนย์วิจัย) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียด

“BDMS GREEN HEALTHCARE 2023”

โรงพยาบาลดีบุก เข้าร่วมโครงการ “BDMS GREEN HEALTHCARE 2023” และได้รับการประเมิน ในระดับ SILVER เรามุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล โดยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ร่วมกับใช้ระบบ Solar Cell รวมถึงการคัดแยกขยะ ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้น้ำ และการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายองค์กรจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050

อ่านรายละเอียด

ออฟฟิศซินโดรม…รักษาและฟื้นฟูได้ด้วยการกายภาพบำบัด

โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) คืออะไร จัดอยู่ในกลุ่มโรคอาการปวดกล้ามเนื้อ และพังผืด (Myofascial Pain Syndrome) มักเกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำไปซ้ำมา ในระยะเวลาที่นาน และต่อเนื่อง ส่งผลให้กล้ามเนื้อมัดนั้นมีการอักเสบ ทำให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมีอาการปวดเมื่อย เช่น คอ บ่า ไหล่ หลัง แขน หรือข้อมือ ซึ่งหากพบว่ามีอาการดังกล่าว แต่ปล่อยทิ้ง อาจส่งผลให้อาการทรุดหนักลง และลุกลามจนเป็นเรื้อรัง สาเหตุของโรคออฟฟิศซินโดรม มีหลายสาเหตุที่สามารถทำให้เกิดโรคนี้ แต่หลัก ๆ ที่ส่งผลให้เกิดก็คือ พฤติกรรมการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเวลานาน และไม่ได้ขยับหรืออยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสม เช่น นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ในท่าเดิมตลอดทั้งวัน จนกล้ามเนื้อบริเวณนั้น ๆ เกิดการยึดเกร็ง และอักเสบ รวมไปถึงอุปกรณ์ในการทำงานไม่เหมาะสมต่อโครงสร้างของร่างกาย เช่น โต๊ะวางคอมพิวเตอร์อยู่สูงหรือต่ำจนเกินไป ทำให้หน้าจอไม่อยู่ในระดับของสายตา และทั้งนี้อาจเกิดจากความเครียดของการทำงาน ที่นอนไม่ได้มาตรฐาน การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ  ก็สามารถเป็นสาเหตุของโรคออฟฟิศซินโดรมได้เช่นกัน อาการแบบไหนที่เข้าข่ายเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม ปวดกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน โดยไม่สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างชัดเจน ตรงบริเวณคอ บ่า ไหล่ สะบัก […]

อ่านรายละเอียด

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทุกปัญหาด้านสุขภาพเราช่วยคุณได้...กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา