Schedule: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
076 298 298

แผนกกายภาพ

แผนกกายภาพ

แผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลดีบุก ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

โดยแพทย์และทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท

กายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพสาขาหนึ่งทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งในแง่ของการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยใช้วิธีการทางกายภาพบำบัดตามหลักทางวิทยาศาสตร์และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพและมีความสามารถในการทำงานของร่างกายอย่างเต็มที่

การรักษาและบริการ

1. ผู้ป่วยในกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านโครงสร้างของกระดูก กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ เช่น

 • ผู้ป่วยที่มีอาการปวดที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของโครงสร้างต่างๆของร่างกาย เช่นปวดหลัง ปวดเข่า
 • การออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมหรือการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่สะดวก เช่นข้อติด
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหัก หรือได้รับการผ่าตัด
 • ผู้ป่วยที่มีความพิการจากการสูญเสียอวัยวะ
 • ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บจากการทำงานในท่าทางที่ผิดซ้ำๆ เช่นในกลุ่มออฟฟิศซินโดรม

2. ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวที่มีสาเหตุมาจากระบบประสาท

 • ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของการเคลื่อนไหวจากความผิดปกติของระบบประสาท เช่นในกลุ่มผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต อ่อนแรงของแขนและขา
 • ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว เช่น สมองพิการแต่กำหนด
 • ผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเสื่อมของระบบประสาท เช่น ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
 • ผู้ป่วยที่ได้อุบัติเหตุที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสมองและไขสันหลัง

3. ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบการหายใจหัวใจและหลอดเลือด เช่น

 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาการคั่งค้างของเสมหะ
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจก่อนและหลังการผ่าตัด
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะหอบเหนื่อย
 • ผู้ป่วยนอนติดเตียงเป็นระยะเวลานาน

4. ผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งมีความเสื่อมของระบบต่างๆของร่างกาย จึงต้องการวิธีการรักษาเฉพาะเพื่อชะลอความเสื่อม และคงสมรรถภาพกาย

สถานที่ตั้ง

แผนกผู้ป่วยนอกตั้งอยู่บนชั้น 5 ห้อง 508 ของอาคารวงกลม โรงพยาบาลดีบุก (คลิกชมภาพสถานที่)

เมื่อท่านเข้ารับบริการที่นี่ ท่านจะได้พบกับการต้อนรับด้วยรอยยิ้มอบอุ่นและได้รับความเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้เรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

ติดต่อสอบถาม

– โทร: 076 298 298
สอบถามข้อมูล
สนทนาออนไลน์
– อีเมล์ [email protected]

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทุกปัญหาด้านสุขภาพเราช่วยคุณได้...กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา