Schedule: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
076 298 298, 076 609 050
BLOG NEW

WHAT’S NEW IN MEDICALPRO

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 โรงพยาบาลดีบุกร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 กับเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในท้องถื่นอีก ทีมงานโรงพยาบาลดีบุกจึงได้ร่วมสนับสนุนเวชภัณฑ์และรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่รักสุขภาพทุกๆ ท่านในกรณีที่อาจบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลดีบุกอย่างทันท่วงที

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทุกปัญหาด้านสุขภาพเราช่วยคุณได้...กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา