Schedule: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
076 298 298
โรงพยาบาลดีบุก
โรงพยาบาลดีบุก
previous arrow
next arrow
Slider
บริการตลอด 24 ชั่วโมง!

แผนกฉุกเฉิน

แผนกฉุกเฉินของเราพร้อมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในและต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านรายละเอียด

เอาใจใส่ดุจญาติมิตร

แผนกผู้ป่วยใน

ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและเอาใจใส่ดุจญาติมิตร ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

อ่านรายละเอียด

เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ดูแลคุณและคนที่คุณรักให้สุขภาพดี ที่โรงพยาบาลดีบุก

แพ็กเกจและโปรโมชั่นทั้งหมด

ความโดดเด่นของ

โรงพยาบาลดีบุก

โครงสร้างรูปทรงอาคาร
อาคารปิ่นโต

อาคารปิ่นโต

คิดนอกกรอบ 'อาคารปิ่นโต'

โครงสร้างรูปทรงอาคารของโรงพยาบาลดีบุกได้ถูกออกแบบขึ้นใหม่ในลักษณะของอาคารรูปทรงกระบอก หรือที่เรียกว่า 'อาคารปิ่นโต'...

อ่านรายละเอียด
บริการดูแลสุขภาพ
บริการรวดเร็ว

บริการรวดเร็ว

เราให้บริการระดับมาตรฐานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายเหมาะสม

การนำองค์ความรู้จากบุคคลากรหลากหลายสาขามาพัฒนาสร้างสรรค์เป็น 'อาคารปิ่นโต'...

อ่านรายละเอียด
สถานที่
สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลดีบุกถูกออกแบบมาเพื่อการประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีทันสมัย

การเลือกทำเลที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ...

อ่านรายละเอียด
เครือข่ายโรงพยาบาล
เครือข่ายโรงพยาบาล

เครือข่ายโรงพยาบาล

รพ.ดีบุกเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของ รพ.กรุงเทพภูเก็ต

โรงพยาบาลดีบุกเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ที่มีศักยภาพ...

อ่านรายละเอียด
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ รพ.ดีบุก

โรงพยาบาลดีบุกได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมท้องถิ่น...

อ่านรายละเอียด
บาดเจ็บจากรถ (รถจักรยานยนต์ / รถยนต์)

ใช้สิทธิ พ.ร.บ. รักษาได้ที่โรงพยาบาลดีบุก

infographic-act-legislation
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (รถจักรยานยนต์ / รถยนต์)

เกิดอุบัติเหตุจากรถ ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ สามารถใช้ พ.ร.บ. ในการเข้ารักษาที่ รพ.ดีบุก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อ่านรายละเอียด

infographic-act-legislation
รถล้ม! ใช้ พ.ร.บ. ได้

เกิดอุบัติเหตุจากรถ ‘รถจักรยานยนต์ล้ม’ สามารถใช้ พ.ร.บ. ในการเข้ารักษาที่ รพ.ดีบุก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อ่านรายละเอียด

infographic-act-legislation
รถเฉี่ยว/ชน! ใช้ พ.ร.บ. ได้

เกิดอุบัติเหตุรถ ‘รถจักรยานยนต์/รถยนต์เฉี่ยวหรือชน’ สามารถใช้ พ.ร.บ. ในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดีบุกได้ตลอด 24 ชั่วโมง อ่านรายละเอียด

infographic-act-legislation
รถเฉี่ยว/ชนเสาไฟฟ้า! ใช้ พ.ร.บ. ได้

เกิดอุบัติเหตุรถ ‘รถจักรยานยนต์/รถยนต์เฉี่ยวหรือชนเสาไฟฟ้า’ สามารถใช้ พ.ร.บ. ในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดีบุกได้ตลอด 24 ชั่วโมง อ่านรายละเอียด

ข้อมูลเบื้องต้น

แผนกบริการทางการแพทย์ของเรา

คลินิกโรคปวดศีรษะ โรงพยาบาลดีบุก โดย นพ.อนุรักษ์ คำทอง อายุรแพทย์โรคประสาทและสมอง ได้เล็งเห็นว่า โรคปวดศีรษะเป็นโรคที่พบได้บ่อย และเป็นโรคเรื้อรัง ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก จึงได้ก่อตั้ง คลินิกโรคปวดศีรษะเพื่อจัดให้มีการตรวจผู้ป่วย การให้ความรู้ การติดตามอาการของผู้ป่วยโรคปวดศีรษะอย่างเป็นระบบ การรักษาและบริการ ให้บริการตรวจวินิจ...

อ่านรายละเอียด

ตรวจรักษาโรคโดยกุมารแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง การตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็ก แบบองค์รวม และครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทาง

ครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล และดูแลอย่างใกล้ชิด การรักษาและบริการ ตรวจรักษาโรคเด็กทั่วไป ตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก ฉีดวัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทร...

อ่านรายละเอียด

ให้บริการดูแลรักษาพยาบาล ส่งเสริม และให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการที่มีปัญหาทาง หู คอ และจมูก ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การรักษาและบริการ ตรวจและรักษาโรคหู คอ จมูก ทั่วไป ตรวจกล่องเสียง ตรวจการได้ยิน และ การตรวจความสมดุล ของการทรงตัว ตรวจและรักษาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน คลื่นไส้อาเจียน ตรวจและรักษาโรคไซนัส ตรวจและรักษาโรคทอนซิลอักเสบ ตรวจและรักษาโรคภูมิแพ้บริเวณทางเดินหายใจส่วนต้น ตรวจรักษาความผิดปกติของการกลืน เสียงแหบ เสียงเปลี่ยน มีกลิ่นปาก และอาการชาหรือปวดบร...

อ่านรายละเอียด

ดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้านอายุรกรรมทั่วไป โดยอายุรแพทย์จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว และที่ปรึกษาทางสุขภาพให้กับผู้ป่วย

ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของอายุรแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคไต, โรคปอด ฯลฯ ซึ่งอายุรแพทย์จะเป็นผู้สามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยอาการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาหลายอย่างในคนเดียวกันหรือผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาโรค การดูแลสุขภาพ การป้องกันโ...

อ่านรายละเอียด

นพ.อนุรักษ์ คำทอง

นพ. ธนัช อินทร์เจริญ

นพ.ปฐมพล พัชรบำรุง

นพ.ธนพล เชียรประดับ

ความประทับใจของผู้ป่วย

หลังเข้ารับการรักษาที่ รพ.ดีบุก

ความประทับใจ
MR.ROBERT MALCOLM SAPP JR. นักมวยและนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังระดับโลก แสดงความขอบคุณแพทย์และทีมงานโรงพยาบาลดีบุก

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทุกปัญหาด้านสุขภาพเราช่วยคุณได้...กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา