Schedule: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
076 298 298
โรงพยาบาลดีบุก
previous arrow
next arrow
Slider
บริการตลอด 24 ชั่วโมง!

แผนกฉุกเฉิน

แผนกฉุกเฉินของเราพร้อมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในและต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านรายละเอียด

เอาใจใส่ดุจญาติมิตร

สิทธิ์ประกันสังคม

ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้แล้วที่โรงพยาบาลดีบุก พร้อมสิทธิประโยชน์

อ่านรายละเอียด

เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ดูแลคุณและคนที่คุณรักให้สุขภาพดี ที่โรงพยาบาลดีบุก

แพ็กเกจและโปรโมชั่นทั้งหมด

ความโดดเด่นของ

โรงพยาบาลดีบุก

โครงสร้างรูปทรงอาคาร
อาคารปิ่นโต

อาคารปิ่นโต

คิดนอกกรอบ 'อาคารปิ่นโต'

โครงสร้างรูปทรงอาคารของโรงพยาบาลดีบุกได้ถูกออกแบบขึ้นใหม่ในลักษณะของอาคารรูปทรงกระบอก หรือที่เรียกว่า 'อาคารปิ่นโต'...

อ่านรายละเอียด
บริการรวดเร็ว

บริการรวดเร็ว

เราให้บริการระดับมาตรฐานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายเหมาะสม

การนำองค์ความรู้จากบุคคลากรหลากหลายสาขามาพัฒนาสร้างสรรค์เป็น 'อาคารปิ่นโต'...

อ่านรายละเอียด
สถานที่
สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลดีบุกถูกออกแบบมาเพื่อการประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีทันสมัย

การเลือกทำเลที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ...

อ่านรายละเอียด
โรงพยาบาลเครือข่าย

โรงพยาบาลเครือข่าย

“กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ เราคือที่หนึ่งด้านการแพทย์ของเมืองไทย”

กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก...

อ่านรายละเอียด
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ รพ.ดีบุก

โรงพยาบาลดีบุกได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมท้องถิ่น...

อ่านรายละเอียด
บาดเจ็บจากรถ (รถจักรยานยนต์ / รถยนต์)

ใช้สิทธิ พ.ร.บ. รักษาได้ที่โรงพยาบาลดีบุก

infographic-act-legislation
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (รถจักรยานยนต์ / รถยนต์)

เกิดอุบัติเหตุจากรถ ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ สามารถใช้ พ.ร.บ. ในการเข้ารักษาที่ รพ.ดีบุก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อ่านรายละเอียด

infographic-act-legislation
รถล้ม! ใช้ พ.ร.บ. ได้

เกิดอุบัติเหตุจากรถ ‘รถจักรยานยนต์ล้ม’ สามารถใช้ พ.ร.บ. ในการเข้ารักษาที่ รพ.ดีบุก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อ่านรายละเอียด

infographic-act-legislation
รถเฉี่ยว/ชน! ใช้ พ.ร.บ. ได้

เกิดอุบัติเหตุรถ ‘รถจักรยานยนต์/รถยนต์เฉี่ยวหรือชน’ สามารถใช้ พ.ร.บ. ในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดีบุกได้ตลอด 24 ชั่วโมง อ่านรายละเอียด

infographic-act-legislation
รถเฉี่ยว/ชนเสาไฟฟ้า! ใช้ พ.ร.บ. ได้

เกิดอุบัติเหตุรถ ‘รถจักรยานยนต์/รถยนต์เฉี่ยวหรือชนเสาไฟฟ้า’ สามารถใช้ พ.ร.บ. ในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดีบุกได้ตลอด 24 ชั่วโมง อ่านรายละเอียด

ข้อมูลเบื้องต้น

แผนกบริการทางการแพทย์ของเรา

ศูนย์สหสาขามะเร็ง ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ตลอดจนทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก ให้การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นสูง โดยให้ความสำคัญทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยจากการรักษาแบบครบทุกขั้นตอนอย่างมี...

อ่านรายละเอียด

โรงพยาบาลดีบุก เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ แผนกฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งของทีมการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้ป่วยทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง

...

อ่านรายละเอียด

คลินิกโรคปวดศีรษะ โรงพยาบาลดีบุก โดย นพ.อนุรักษ์ คำทอง อายุรแพทย์โรคประสาทและสมอง ได้เล็งเห็นว่า โรคปวดศีรษะเป็นโรคที่พบได้บ่อย และเป็นโรคเรื้อรัง ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก จึงได้ก่อตั้ง คลินิกโรคปวดศีรษะเพื่อจัดให้มีการตรวจผู้ป่วย การให้ความรู้ การติดตามอาการของผู้ป่วยโรคปวดศีรษะอย่างเป็นระบบ การรักษาและบริการ ให้บริการตรวจวินิจ...

อ่านรายละเอียด

ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษา ดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ โดยเพิ่มบริการเฉพาะทาง ตามความชำนาญของแพทย์เฉพาะทาง

และเพื่อประสิทธิภาพในการรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างสูงสุด การรักษาโรคกระดูกและข้อที่ครบวงจร ด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกและข้อ พร้อมให้คำปรึกษาและรักษาอย่างถูกวิธี ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษา เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัย การรักษาและบริการ ขอบเขตการให้บริการ โดยให้การรักษาผู้ป่วย เริ่มจา...

อ่านรายละเอียด

นพ.อนุรักษ์ คำทอง

นพ. ธนัช อินทร์เจริญ

นพ.ปฐมพล พัชรบำรุง

นพ.ธนพล เชียรประดับ

ความประทับใจของผู้ป่วย

หลังเข้ารับการรักษาที่ รพ.ดีบุก

ความประทับใจ
MR.ROBERT MALCOLM SAPP JR. นักมวยและนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังระดับโลก แสดงความขอบคุณแพทย์และทีมงานโรงพยาบาลดีบุก

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทุกปัญหาด้านสุขภาพเราช่วยคุณได้...กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา