Schedule: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
076 298 298
แผนกฉุกเฉิน

บริการ 24 ชั่วโมง

แผนกฉุกเฉิน

แผนกฉุกเฉิน

โรงพยาบาลดีบุก เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ แผนกฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งของทีมการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้ป่วยทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง

โดยมีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาล ป้องกันแก่ผู้ป่วย ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเน้นให้การพยาบาลแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงหรือการรับบริการของผู้ป่วยก่อนมาถึงโรงพยาบาลและการเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ที่สามารถประสานเพื่อขอความช่วยเหลือได้ในกรณีภาวะฉุกเฉินหรือเร่งด่วนทั้งภายในจังหวัดภูเก็ต การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (first aid) ณ จุดเกิดเหตุก่อนนำส่งโรงพยาบาล การนำส่งผู้ป่วย (refer) การพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ การส่งต่อผู้ป่วยไปยังแผนกต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล และการส่งต่อการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนไปยังโรงพยาบาลอื่นได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็ว ผู้รับบริการพึงพอใจ ดังนั้นแผนกฉุกเฉิน จึงต้องมีความพร้อมในการรับดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท รวมถึงระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า

การรักษาและบริการ

 • ภาวะอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ สามารถใช้สิทธิ พ.ร.บ. ได้
 • ภาวะอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟดูด หกล้ม มีบาดแผล สัตว์กัด ฯลฯ
 • ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ลำไส้อุดตัน ฯลฯ
 • ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น ภาวะช๊อค หัวใจขาดเลือด ภาวะชัก หอบ สมองขาดเลือด ฯลฯ
 • ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ
 • ตรวจและรักษาโรคหู คอ จมูก ทั่วไป
 • ตรวจกล่องเสียง
 • ตรวจการได้ยิน และ การตรวจความสมดุล ของการทรงตัว
 • ตรวจและรักษาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน คลื่นไส้อาเจียน
 • ตรวจและรักษาโรคไซนัส
 • ตรวจและรักษาโรคทอนซิลอักเสบ
 • ตรวจและรักษาโรคภูมิแพ้บริเวณทางเดินหายใจส่วนต้น
 • ตรวจรักษาความผิดปกติของการกลืน เสียงแหบ เสียงเปลี่ยน มีกลิ่นปาก และอาการชาหรือปวดบริเวณใบหน้า
 • ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางการพูด เช่น กรณีพูดไม่ชัด พูดติดอ่าง
 • ตรวจและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพูดและการได้ยิน
 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางสูติ-นรีเวช
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV
 • ตรวจภายในระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 • นพ. ธนัช อินทร์เจริญ (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
 • นพ.จิรเดช ปัญญาสุทธิกิจ (กุมารศัลยแพทย์)
 • นพ.ชัยกช อนุกูลกาญจน์ (เวชปฏิบัติทั่วไป)
 • นพ.ธนพล เชียรประดับ (เวชปฏิบัติทั่วไป)
 • นพ.โกสุม ศรีสุวรรณ (ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ)
 • พญ. สุชาดา สารัตถะ (รังสีแพทย์ทั่วไป)
 • นพ.ปฐมพล พัชรบำรุง (สูติ-นรีแพทย์)

สถานที่ตั้ง

แผนกฉุกเฉินตั้งอยู่บนชั้น 1 ของอาคารวงกลม โรงพยาบาลดีบุก (คลิกชมภาพสถานที่)

เวลาทำการ

เปิดบริการ ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

ติดต่อสอบถาม

– โทร: 076 298 298
สอบถามข้อมูล
สนทนาออนไลน์
– อีเมล์ [email protected]

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทุกปัญหาด้านสุขภาพเราช่วยคุณได้...กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา