Schedule: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
076 298 298, 076 609 050

ประวัติโรงพยาบาลดีบุก

ประวัติโรงพยาบาลดีบุก

‘ดีบุก’ กลับมาเป็นที่รู้จักในนามของ ‘โรงพยาบาลดีบุก’

‘ดีบุก’ เป็นแร่ธรรมชาติสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตคนแถบนี้มานานนับร้อยปี แม้เวลาจะทำให้ความสำคัญของดีบุกลดน้อยลงไป แต่วันนี้ ‘ดีบุก’ จะกลับมาเป็นที่รู้จักในนามของโรงพยาบาลแห่งใหม่ ‘โรงพยาบาลดีบุก’

ประวัติของโรงพยาบาลดีบุก

‘โรงพยาบาลดีบุก’ เปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดยจัดเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิทาง และเป็นโรงพยาบาลทางเลือกใหม่อย่างแท้จริงของชาวไทยและชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงที่มีความแตกต่างจากสถานพยาบาลอื่นๆ ภายใต้การควบคุมดูแลคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต อีกทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA) ดังนั้นผู้รับบริการจึงสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล

 

ความโดดเด่นของโรงพยาบาลดีบุกที่ก่อเกิดจากวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรบริการที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของโรงพยาบาลดีบุก อาทิเช่น

  • อาคารปิ่นโต โครงสร้างรูปทรงอาคารโรงพยาบาลดีบุกเกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบ เพื่อสรรสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดด้านสถาปัตยกรรมของสถานพยาบาล
  • บริการรวดเร็ว การจัดวางแผนผังของสถานที่หน่วยงานบริการให้มีความสอดคล้อง รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทในการบริการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่รวดเร็วและแม่นยำ
  • สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลดีบุกตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้าตะวันตก หนึ่งในเส้นทางการคมนาคมสายหลักของจังหวัดภูเก็ตที่มีธุรกิจร้านค้ามากมายตั้งอยู่เรียงรายสองข้างทาง
  • เครือข่ายโรงพยาบาล โรงพยาบาลดีบุกเป็นเครือข่ายและบริหารจัดการโดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ดังนั้นผู้ป่วยจึงสามารถมั่นใจในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลดีบุกได้อย่างแน่นอน
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม ‘โรงพยาบาลดีบุก’ เราตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่และการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร่งยืนให้แก่องค์กร

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทุกปัญหาด้านสุขภาพเราช่วยคุณได้...กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา