Schedule: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
076 298 298

แผนกเด็ก

แผนกเด็ก

ตรวจรักษาโรคโดยกุมารแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง การตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็ก แบบองค์รวม และครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทาง

ครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล และดูแลอย่างใกล้ชิด

การรักษาและบริการ

  • ตรวจรักษาโรคเด็กทั่วไป
  • ตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก
  • ฉีดวัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนโรคสุกใส เป็นต้น
  • วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  • พญ. ณกมลชน แสงศร (กุมารแพทย์)

เวลาออกตรวจ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.30 – 16.30 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.
  • คลินิกนอกเวลาเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 17.00 – 20.00 น.

– โทร: 076 298 298
สอบถามข้อมูล
สนทนาออนไลน์
– อีเมล์ [email protected]

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทุกปัญหาด้านสุขภาพเราช่วยคุณได้...กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา