Schedule: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
076 298 298, 076 609 050

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

ดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้านอายุรกรรมทั่วไป โดยอายุรแพทย์จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว และที่ปรึกษาทางสุขภาพให้กับผู้ป่วย

ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของอายุรแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคไต, โรคปอด ฯลฯ ซึ่งอายุรแพทย์จะเป็นผู้สามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยอาการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาหลายอย่างในคนเดียวกันหรือผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาโรค การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค

การรักษาและบริการ

 • ไขมันในเลือดสูง
 • ความดันโลหิตสูง
 • เบาหวาน
 • อ่อนเพลีย
 • โรคต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน, ไทรอยด์
 • อาการปวดศีรษะ ไมเกรน เวียนศีรษะ
 • เครียด นอนไม่หลับ
 • มือเท้าบวม
 • ไขข้อ และเนื้อเยื่อเอ็น รูมาตอยด์, เอส แอล อี
 • อาการผิดปกติที่ต้องได้รับการสืบค้น เช่น การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก, การรับรู้สติ
 • โรคติดเชื้อที่พบบ่อย เช่น ติดเชื้อทางเดินหายใจ, ทางเดินปัสสาวะ, ทางเดินอาหาร, โรคไข้เลือดออก, วัณโรค เป็นต้น
 • โรคมะเร็ง
 • ฉีดวัคซีน ฉีดยา

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

ติดต่อสอบถาม

– โทร: 076 298 298
สอบถามข้อมูล
สนทนาออนไลน์
– อีเมล์ [email protected]

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทุกปัญหาด้านสุขภาพเราช่วยคุณได้...กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา