Schedule: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
076 298 298, 076 609 050

ร่วมลงนามในสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ระหว่างประกันสังคม และสถานพยาบาลเอกชน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ประจำปี 2567

นายแพทย์ณัฐเวทย์ มีกุล ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงพยาบาลดีบุก ร่วมลงนามในสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ระหว่างประกันสังคม และสถานพยาบาลเอกชน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ประจำปี 2567 เพื่อยกระดับการดูแลผู้ประกันตนร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ให้ผู้เข้ารับบริการได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานการแพทย์ที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้ง่าย ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียด

ต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลพรีเมี่ยมประกันสังคมเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่ม 6 ภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก ต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลพรีเมี่ยมประกันสังคมเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการดูแลผู้เข้ารับบริการ อันจะช่วยยกระดับกลยุทธ์ด้านงานบริการของโรงพยาบาล ตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้ารับบริการต่อไป เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียด

The Winner BDMS Awards 2023 ด้าน Green HealthCare

โรงพยาบาลดีบุก คว้ารางวัล The Winner BDMS Awards 2023 ด้าน Green HealthCare จากผลงานโครงการ การบริหารจัดการระบบน้ำภายในโรงพยาบาลแบบยั่งยืน โดยเป็นโครงการที่มีการนำน้ำฝนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำ และลดการใช้น้ำจากประปาส่วนภูมิภาคอันจะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมกับชุมชน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่(ซอยศูนย์วิจัย) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียด

“BDMS GREEN HEALTHCARE 2023”

โรงพยาบาลดีบุก เข้าร่วมโครงการ “BDMS GREEN HEALTHCARE 2023” และได้รับการประเมิน ในระดับ SILVER เรามุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล โดยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ร่วมกับใช้ระบบ Solar Cell รวมถึงการคัดแยกขยะ ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้น้ำ และการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายองค์กรจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050

อ่านรายละเอียด
พยาบาลดีเด่น ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประจำปี 2563

พยาบาลดีเด่น ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประจำปี 2563

ทาง BDMS Corporate Nursing ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล และสร้างให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดี จึงจัดให้มีการประกวดและคัดเลือก พยาบาลดีเด่น ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประจำปี 2563 โดยได้มีการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก “พยาบาลดีเด่น” ตามมาตรฐานของ  BDMS Good Nurse Model และ  BDMS Values BDMS Good Nurse Model Nursing Research Code of Ethics Customer Focus Thai Hospitality Core Competency Communication Effectiveness Leadership Core Competency Clinical and Quality Nursing Core Competency BDMS Values B             เหนือกว่ามาตรฐาน D            […]

อ่านรายละเอียด

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทุกปัญหาด้านสุขภาพเราช่วยคุณได้...กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา