Schedule: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
076 298 298, 076 609 050

ต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลพรีเมี่ยมประกันสังคมเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่ม 6 ภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก ต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลพรีเมี่ยมประกันสังคมเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการดูแลผู้เข้ารับบริการ อันจะช่วยยกระดับกลยุทธ์ด้านงานบริการของโรงพยาบาล ตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้ารับบริการต่อไป เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียด

The Winner BDMS Awards 2023 ด้าน Green HealthCare

โรงพยาบาลดีบุก คว้ารางวัล The Winner BDMS Awards 2023 ด้าน Green HealthCare จากผลงานโครงการ การบริหารจัดการระบบน้ำภายในโรงพยาบาลแบบยั่งยืน โดยเป็นโครงการที่มีการนำน้ำฝนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำ และลดการใช้น้ำจากประปาส่วนภูมิภาคอันจะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมกับชุมชน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่(ซอยศูนย์วิจัย) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียด

“BDMS GREEN HEALTHCARE 2023”

โรงพยาบาลดีบุก เข้าร่วมโครงการ “BDMS GREEN HEALTHCARE 2023” และได้รับการประเมิน ในระดับ SILVER เรามุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล โดยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ร่วมกับใช้ระบบ Solar Cell รวมถึงการคัดแยกขยะ ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้น้ำ และการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายองค์กรจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050

อ่านรายละเอียด
พยาบาลดีเด่น ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประจำปี 2563

พยาบาลดีเด่น ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประจำปี 2563

ทาง BDMS Corporate Nursing ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล และสร้างให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดี จึงจัดให้มีการประกวดและคัดเลือก พยาบาลดีเด่น ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประจำปี 2563 โดยได้มีการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก “พยาบาลดีเด่น” ตามมาตรฐานของ  BDMS Good Nurse Model และ  BDMS Values BDMS Good Nurse Model Nursing Research Code of Ethics Customer Focus Thai Hospitality Core Competency Communication Effectiveness Leadership Core Competency Clinical and Quality Nursing Core Competency BDMS Values B             เหนือกว่ามาตรฐาน D            […]

อ่านรายละเอียด

BDMS Southern Group จับมือ 8 องค์กร เยี่ยมชม Intelligent Hospital

17 พฤศจิกายน 2559 – นพ.ก้องเกียรติเกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้ ได้นำคณะผู้บริหารทั้ง 8 องค์กรพันธมิตร อันได้แก่ บริษัท โซวิค ประเทศไทย จำกัด บริษัท Prime Medical, บริษัท International Medical Software จำกัด, บริษัท โตโยต้าทูโช อิเลคทรอนิกส์ จำกัด, บริษัท Advance Wireless Network จำกัด, บริษัท TWH Mobile Health International จำกัด, บริษัท Modern Form Health and Care จำกัดและมหาวิทยาลัยนครพนมเยี่ยมชมการสาธิตกระบวนการให้บริการ ซึ่งผสมผสานระหว่างการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและการดูแลผู้ป่วย ซึ่งจุดประสงค์หลักของIntelligent Hospital โรงพยาบาลอัจฉริยะ คือ เป็นโรงพยาบาลจำลองสำหรับ การฝึกอบรม พัฒนาทักษะและความสามารถบุคลากรของโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้ ด้าน Clinical […]

อ่านรายละเอียด

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทุกปัญหาด้านสุขภาพเราช่วยคุณได้...กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา