Schedule: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
076 298 298, 076 609 050

The Winner BDMS Awards 2023 ด้าน Green HealthCare

The Winner BDMS Awards 2023 ด้าน Green HealthCare

โรงพยาบาลดีบุก คว้ารางวัล The Winner BDMS Awards 2023 ด้าน Green HealthCare จากผลงานโครงการ การบริหารจัดการระบบน้ำภายในโรงพยาบาลแบบยั่งยืน โดยเป็นโครงการที่มีการนำน้ำฝนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำ และลดการใช้น้ำจากประปาส่วนภูมิภาคอันจะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมกับชุมชน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่(ซอยศูนย์วิจัย) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทุกปัญหาด้านสุขภาพเราช่วยคุณได้...กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา