Schedule: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับสุภภาพ

การดูแลไข้ในเด็ก

การดูแลไข้ในเด็ก

1). ข้อมูลเบื้องต้น

ไข้เป็นปฎิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อการอักเสบที่เกิดขึ้นภายในหรือสิ่งแปลกปลอมที่ได้รับเข้าไป

อาการของเด็กมีไข้

 • มีอาการตัวร้อน
 • วัดอุณหภูมิร่างกายได้สูงกว่า 37.5 ํC

การดูแลเด็กเมื่อมีไข้

 • ในรายที่มีไข้ต่่าๆ รู้สึกตัวดี ไม่ซึม ไม่จ่าเป็นต้องทานยาลดไข้ เพียงแต่เช็ดตัวให้บ่อยๆ ดื่มน้่ามากๆ ก็เพียงพอ
 • ในรายที่มีไข้สูงหรืออุณหภูมิร่างกายสูงกว่า หรือเท่ากับ 38 ํC ควรใช้วิธีการเช็ดตัวลดไข้ร่วมกับยาลดไข้ตามค่าสั่งแพทย์ การให้ยาลดไข้ในเด็ก
 • การเช็ดตัว 2-3 ครั้งแล้วไข้ไม่ลดหรือวัดไข้แล้วอุณหภูมิสูงกว่า 38.5 ํC ตั้งแต่แรกควรให้ทานยาลดไข้ตามค่าสั่งแพทย์
 • การทานยาลดไข้แต่ละมื้อ ควรห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง/ 6 ชั่วโมง/ หรือ 8 ชั่วโมง ตามชนิดของยาลดไข้ตามค่าสั่งแพทย์
 • เมื่อไข้ลดให้หยุดทานยา ไม่ให้ทานติดต่อกันหลายวัน เพราะจะมีอันตรายต่อตับ

2). ทางเลือกอื่นในการรักษา

ไม่มี

3). ความเสี่ยงและผลข้างเคียงของการตรวจรักษา

การมีไข้ ถ้าเด็กที่เคยมีประวัติชักจากไข้สูงมาก่อน ท่าให้มีโอกาสชักซ้่าจากไข้สูงได้ และในเด็กที่ไม่เคยมีประวัติชักจากไข้สูงมาก่อน ถ้ามีไข้สูงก็มีภาวะเสี่ยงชักจากไข้สูงได้เหมือนกัน

ในขณะที่เด็กชัก การดูแลทางเดินหายใจให้โล่งเพื่อให้ผู้ป่วยหายใจให้สะดวกเป็นสิ่งส่าคัญอันดับแรก โดยปฐมพยาบาลให้นอนราบ ศีรษะตะแคงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือศีรษะต่่า ห้ามอุ้มไว้เพื่อป้องกันการส่าสักของเสมหะหรือเศษอาหารที่มีอยู่ในปากลงไปในปอด ซึ่งจะท่าให้เกิดอาการปอดอักเสบตามมา อาการชักจะหยุดลงได้เองหรือหยุดได้จากการให้ยากันชักเท่านั้น หลังจากดูแลเรื่องทางเดินหายใจ ถ้าเด็กมีไข้ให้เช็ดตัวลดไข้ให้ภายหลังการกระตุ้นด้วยวิธีใดๆ ไม่ช่วยให้อาการชักหยุดได้เร็วขึ้น

4). การปฏิบัติตัวก่อน – หลัง

เมื่อเด็กมีไข้มีความจ่าเป็นที่จะต้องเช็ดตัวลดไข้

ข้อควรปฏิบัติในการเช็ดตัวลดไข้

 1. การเช็ดตัวให้ใช้น้่าอุ่นหรือน้่าที่มีอุณหภูมิธรรมดา โดยใช้ผ้าขนหนู ชุบน้่าบิดหมาดๆ เช็ดตัว
 2. ควรเช็ดตัวเข้าหาหัวใจโดยเฉพาะบริเวณที่มีเส้นเลือดผ่านมากๆ เช่น รักแร้ ซอกตัว ขาหนีบ และ พักผ้าไว้บริเวณหัวใจและข้อพับต่างๆ พอผ้าร้อนให้เปลี่ยนผืนใหม่
 3. ควรเช็ดตัวให้ค่อนข้างแรงเพื่อเป็นการระบายความร้อน
 4. ควรใช้เวลาในการเช็ดตัวประมาณ 15-20 นาที
 5. เมื่อเช็ดตัวลดไข้เสร็จ เช็ดตัวให้แห้งใส่เสื้อผ้าที่ไม่หนา ไม่ควรห่อตัวเด็กมาก เพราะจะท่าให้ตัวร้อนเพิ่มขึ้น
 6. ไม่ควรใช้น้่าเย็นหรือแอลกอฮอล์เช็ดตัวจะท่าให้เด็กหนาวสั่น

(หมายเหตุ: ท่านสามารถมีหัวข้อเพิ่มกว่าที่ก่าหนดได้ ให้ดูตามความเหมาะสม)

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทุกปัญหาด้านสุขภาพเราช่วยคุณได้...กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา